Immediaatprothese

Indien u om wat voor reden dan ook tanden verloren bent en uw tandarts zal uw laatste tanden of kiezen moeten trekken, kunt u voorafgaand daaraan bij ons terecht voor het laten maken van kaakafdrukken. Deze afdrukken zullen de basis vormen voor uw eerste kunstgebit (immediaatprothese), dat wij ook zullen vervaardigen. De immediaatprothese wordt onmiddellijk na het trekken van uw laatste tanden en kiezen in de mond geplaatst en voorkomt dus dat u zonder tanden loopt. Uiteraard wordt bij het maken van deze prothese rekening gehouden met uw wensen.