Partiële prothese

Als er een aantal tanden of kiezen ontbreekt, kunt u bij ons aankloppen voor een partiële prothese.Echter uw tandarts moet  u  dan naar ons doorverwijzen. Wij vervaardigen partiële kunststofprotheses, meestal gebruikt als noodvoorziening en relatief goedkoop, en daarnaast partiële frameprotheses. Frameprotheses zijn geheel van metaal, zijn comfortabel en blijven goed op hun plek zitten. Daarnaast zijn partiële frameprotheses sterker en duurzamer dan partiële kunststofprotheses.