Prothesewerk

Indien uw patiënt geen eigen tanden of kiezen meer heeft kunnen wij een volledige prothese vervaardigen. Dit doen wij met groot vakmanschap en de beste materialen. Wij houden hierbij rekening met de wensen van de patiënt en besteden hier uiterste zorg en aandacht aan.

Ook voor partiële prothesen, indien er nog wel tanden en kiezen in de mond aanwezig zijn, kunt u bij ons terecht. Deze prothese vervangt de ontbrekende elementen. Wij vervaardigen zowel partiële kunststofprothesen als partiële frameprothesen.